Skip to content →

De familie

Ons familiebedrijf wordt door Bert met zijn dochters Anne en Judith en schoonzoon Dion gerund. Samen werken wij aan de toekomst van het familiebedrijf. Op het bedrijf produceren wij met trots en passie “On the way to PlanetProof”-melk. Dit met aandacht en zorg voor koe, natuur en klimaat zodat iedereen kan genieten van heerlijke melk(-producten). Boeren zit al eeuwen in ons bloed en deze passie delen wij graag met je!

Boerenfamilie sinds het jaar 1366

In Duitsland nabij Messingen is Völleringhook een gebied van gras en akkerland. Sinds 1366 is daar door onze voorouders geboerd. Voor zover te traceren zijn wij ruim 650 jaar een boerenfamilie. De naam Vollering is ontstaan vanuit: Volk-Volker-Volkeringk-Völlering. In 1840 zijn twee broers Völlering, Jan en Thijs, verhuisd van Messingen naar een boerderij bij Delft. Bij de inschrijving op het gemeentehuis werd de naam Völlering veranderd in Vollering. De boerderij in Delft heeft plaats gemaakt voor stadsuitbreiding. Wat herinnert aan de familie is de straatnaam nabij het treinstation “Laan van Vollering”.

Opa Gijsbertus en vader Jan woonden aan de Holyweg 49 te Vlaardingen op de boerderij Noorderhuizen. Op de boerderij werd een gedeelte van de melk verwerkt tot kaas en boter. Een ander gedeelte van de melk werd uitgevent in de nabij gelegen stad Vlaardingen. Huis aan huis vanuit de melkbus met een litermaat. Later werd de verwerking en distributie van melk door melkfabrieken opgepakt.

Vanwege uitbreiding van de stad Vlaardingen moest de familie van Jan Vollering verhuizen. Op de toenmalige boerderij en het weiland is de Holywijk gebouwd. In 1966 is de familie Vollering verhuisd naar boerderij Landleven te Waarder nabij Woerden. Daar hebben Bert en Adrie Vollering het bedrijf van hun vader overgenomen en verder ontwikkeld. Sinds 2023 zijn de Anne, Judith en Dion in het bedrijf gekomen en zetten zij het familiebedrijf voort.